"PIŃCZAK"®

WŁAŚCIWOŚCI

HISTORIA"PIŃCZAK"®


"PIŃCZAK"®

WŁAŚCIWOŚCI

HISTORIA

"PIŃCZAK"® był szeroko stosowany w budownictwie jako kamień konstrukcyjny, ale też do wykonywania detali architektonicznych, nadproży i rzeźb dzięki swoim wyjątkowym właściwościom. PIŃCZAK jest skałą wapienną, osadową, powstałą ze skamieniałych glonów morskich, ślimaków, małż, korali, jeżowców, szczątków ryb, a nawet wielorybów. W latach 90tych XX wieku na naszej kopalni PIŃCZAKA został wydobyty szkielet wieloryba, który ma ponad 12 mln lat. Nasze złoże kształtowało się w okresie jurajskim i jest najbardziej znanym miejscem eksploatacji PIŃCZAKA, w którym wydobycie i obróbka tego kamienia odbywa się w sposób nieprzerwany od czasów Piastów po dzień dzisiejszy.

"PIŃCZAK"® jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

"PIŃCZAK"®

WŁAŚCIWOŚCI

HISTORIAWŁAŚCIWOŚCI


"PIŃCZAK"®

WŁAŚCIWOŚCI

HISTORIA

"PIŃCZAK"® był zawsze materiałem docenianym i poszukiwanym przez rzeźbiarzy. Nadaje się do rzeźbienia delikatnych, finezyjnych, ażurowych detali. Można go obrabiać nawet narzędziami stosowanymi do obróbki drewna (piły i dłuta). Po wydobyciu ze złoża jest miękki i łatwo poddaje się obróbce. Z czasem się utwardza i pokrywa twardą warstwą ochronną (patyną). Jest pod tym względem kamieniem wyjątkowym. Inną wyróżniającą go cechą jest jego niewielki ciężar objętościowy (1,7g/cm3). Dzięki swojej strukturze chemicznej i porowatości PIŃCZAK jest kamieniem o współczynniku przewodności cieplnej niższym niż cegła. PIŃCZAK z naszego złoża jest kamieniem o pełnej mrozoodporności, co potwierdziły wielokrotne badania w instytutach naukowo-badawczych i laboratoriach budowlanych, co również potwierdzają budowle z PIŃCZAKA, które mają po kilkaset lat.
"PIŃCZAK"®

WŁAŚCIWOŚCI

HISTORIAHISTORIA


"PIŃCZAK"®

WŁAŚCIWOŚCI

HISTORIA

Już w XII wieku tysiące metrów sześciennych "PIŃCZAKA" zostało użyte do budowy kolegiaty w Skalbmierzu i opactwa Cystersów w Jędrzejowie. W kolejnych wiekach "PIŃCZAK"® służył do budowy kościołów w Kościelcu, Imielnie, Mokrsku, budowy klasztoru w Miechowie. Za czasów królowej Bony (XVI wiek) do Pińczowa sprowadzeni zostali architekci i rzeźbiarze z Włoch. Najsłynniejszym był Santi Gucci, który przybył z Florencji. Założył wielki warsztat, z którego pochodzą rzeźby i detale architektoniczne w obiektach na Wawelu, w Sukiennicach, w Baranowie Sandomierskim, w Janowcu i w samym Pińczowie. "PIŃCZAK"® zdobywał coraz większą popularność i był coraz szerzej stosowany w budownictwie na obszarze całego kraju. Nie sposób wymienić wszystkich obiektów, w których znalazł się "PIŃCZAK"® na przestrzeni ostatnich 500 lat. Do najbardziej znanych w naszym kraju należą:

w Krakowie: w Warszawie:
w Poznaniu:
w Kielcach:
w Pińczowie:
a także zamki i pałace w Szydłowie, Kurozwękach, Niepołomicach i w Grodnie.

"PIŃCZAK"® zapisał się też znakomicie w historii rzeźby nagrobnej. Był szeroko stosowany na przestrzeni wieków do budowy nagrobków na najstarszych, najbardziej historycznych cmentarzach polskich (cmentarz na Powiązkach w Warszawie, cmentarz Rakowicki w Krakowie, cmentarz Łyczakowski we Lwowie oraz cmentarz Orląt Lwowskich).

Po II Wojnie Światowej "PIŃCZAK"® został szeroko zastosowany do odbudowy Warszawy. Użyto go do budowy budynków administracyjnych, obiektów kultury, odbudowy zniszczonych zabytków, ale także do budowy osiedli mieszkaniowych.